AktualnościRekolekcje Wielkopostne


Okres Wielkiego Postu jest czasem wyciszenia, pogłębionej refleksji i zatrzymania nad swoim życiem. Chrystus, dźwiga ciężki krzyż naszych grzechów. Pamiętajmy, że czas Wielkiego Postu ma nas przygotować do dobrego, pełnego przeżycia Misterium Paschalnego Jezusa, ma przygotować nasze dusze, aby oczyszczone mogły weselić się radością paschalnej ofiary Baranka. Naszym przygotowaniem jest post, modlitwa i jałmużna, a w sposób szczególny wspólne Rekolekcje Wielkopostne.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej
zaprasza młodzież z naszej Parafii
na Rekolekcje Wielkopostne
do Sanktuarium w Czarnej k. Końskich
od 06 do 08 marca 2015 roku.
Rozpoczynamy w najbliższy piątek wieczorem
a kończymy w niedzielę w południe,
koszt 60 zł.,
ZAPISY pod tel. 793 944 984


| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |