Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Spotkania: Piątek - godz. 18.00

Schola

Próby śpiewu: piątek o godz. 17.00

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy Soboru Watykańskiego II, dlatego – jak wierzymy – powstał z inspiracji Ducha Świętego i jest od samego początku – używając określenia Założyciela – dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła.
Założyciel Ruchu, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), odczytując znaki czasu, rozpoczął na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła od organizowania rekolekcji oazowych dla ministrantów (1954), Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957-1960), a w latach następnych wypracował cały system formacyjno-ewangelizacyjny, obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych, a także rodziny (1973).
Tak ukształtowany Ruch Żywego Kościoła został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła 11 czerwca 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem przez kardynała Karola Wojtyłę. Akt ten Ruch uznaje za swój akt konstytutywny, a Krościenko jest siedzibą Ruchu i siedzibą żeńskiej wspólnoty konsekrowanej Ruchu – Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W roku 1976 Ruch Żywego Kościoła przyjął nazwę „Ruch Światło-Życie”.

Spotkania: Oaza Dzieci Bożych (kl. 4-6) wtorek o godz. 16.30

                  Oaza Nowej Drogi wtorek o godz. 16.00

Domowy Kościół

Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie realizują duchowość małżeńską zaczerpniętą z charyzmatu Equipes Notre Dame, której celem jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego.
Formacja Domowego Kościoła jest realizowana zarówno w oparciu o system pracy Equipes Notre Dame jak i Ruchu Światło-Życie. Łączy się to z przyjęciem zobowiązań opisanych w „Zasadach Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie”. Dokument ten reguluje zasady działania Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie.
Na poszczególnych stopniach oazy rekolekcyjnej, a zwłaszcza na I stopniu, formacja małżonków poszerzona jest o zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej i życia rodzinnego, na II stopniu także o tzw. liturgię rodzinną a na III stopniu o budowanie wspólnoty w aspekcie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej w Kościele.
Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty Ruchu.
Ważną rolę w formacji Domowego Kościoła spełniają odbywające się w ciągu roku kilkudniowe rekolekcje, zwane Oazą Rekolekcyjną Animatorów Rodzin.

Para Animatorska: Elżbieta i Czesław Maziarz

Chór parafialny

Śpiew towarzyszył wszystkim obrzędom kościelnym od dawna, co miało ogromne znaczenie w rozwoju liturgii na przestrzeni wieków. Dopuszczenie wiernych do śpiewania określonych fragmentów mszy i nabożeństw wymagało jednak skoordynowania i harmonii. Zajmowali się tym organiści, którzy kompletowali chóry i schole artystyczne. Powstanie naszego chóru datuje się na wrzesień 1972 roku. Jego założycielem był organista, pan F. Murawski. Proboszczem parafii był wówczas ks. Łyczek. Kilka lat później, w 1974 roku, funkcję organisty objął pan Stanisław Sijer, który przekształcił chór w trzygłosowy. W 1977 roku, z inicjatywy ks. Bogdana Nogaja, został zorganizowany nabór dzieci do pierwszej scholi parafialnej. Osobą prowadzącą scholę był ówczesny organista. Po kilku latach scholistki dołączyły do chóru kościelnego.
Głównym celem chóru było uświetnianie śpiewem uroczystości religijnych oraz propagowanie i popularyzowanie pieśni chóralnych.
W 1997 roku, w związku z odejściem pana Sijera na emeryturę, który prawie ćwierć wieku piastował funkcję organisty i dyrygenta chóru kościelnego, posadę tę objął jego syn, Piotr Sijer. Obecnie chór prowadzony jest przez Panią Agatę naszą organistkę. 
Starannie dobierany przez niego repertuar zaspokaja zapotrzebowania społeczne i własne ambicje zespołu. Z przyczyn obiektywnych, w niektórych okresach, liczba chórzystów zmieniała się, jednak stale znajdują się nowi chętni, by kontynuować tradycję śpiewu chóralnego w Wolanowie.
Z istnienia chóru zawsze dumny był wieloletni proboszcz parafii, ks. Bronisław Kowalski.

Ministranci

MINISTRANT - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

Spotkania ministrantów w każdą sobotę o godz. 10.00

Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca w Parafii Wolanów spotykają się w każdą pierwszą niedziele miesiąca na Mszy Św. o godz. 9:00. Po Mszy Św. Jest zmiana tajemnic różańcowych i podanie nowej intencji na dany miesiąc

Grupa Czcicieli Matki Bożej

Kult Matki Bożej jest wielką zaletą naszego narodu. Jasna Góra z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej stała się dla Polaków duchową stolicą Polski. Umocnieniem takiej postawy Polaków stał się wybrany w 1978 roku na Stolicę Piotrową kard. Karol Wojtyła, który obrał imię Jan Paweł II. Jego papieskie zawołanie Totus Tuus (Cały Twój), wielu rodaków prowadziło i nadal prowadzi do Matki Bożej. Dziś już św. Jan Paweł II oręduje za nami i ufamy, że pomnaża nasze przywiązanie do Matki Bożej. 

Spotkanie grupy Czcicieli Matki Bożej w każdą I sobotę miesiąca przed Mszą św. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP grzechy popełnione przeciwko Niej. 

 

facebook

Msze Święte i nabożeństwa

Dni powszednie
7:00, 7:25
Niedziele i uroczystości
7:00, 9:00, 11:30, 15:00
Droga Krzyżowa
16:00
Nabożeństwo majowe
17:00

 

Kancelaria parafialna

Wtorek i czwartek
8.00-9.00
Piątek
15.00-16.00
Sobota
8.00-9.30

 

 

gosc radom

 

 

dr

 

 

plus

 

 

caritas radom