Aktualnościpor. Modlitwa Jana Pawła II
Sanktuarium w Guadelupe, 27.I.1979 r.


O Dziewico Niepokalana,
Matko Boga prawdziwego
i Matko Kościoła,
która okazujesz swoją łaskawość i litość
wszystkim, którzy się chronią pod Twoją opiekę,
usłysz modlitwę,
którą zanosimy do Ciebie z dziecięcą ufnością,
i przedstaw ją Twemu Synowi Jezusowi,
jedynemu naszemu Odkupicielowi.
Matko Miłosierdzia,
Mistrzyni ofiary ukrytej i cichej,
Tobie,
która nam naprzeciw wychodzisz,
my grzeszni poświęcamy
całe nasze istnienie
i całą naszą miłość.
Poświęcamy Ci także nasze życie,
naszą pracę,
nasze radości,
nasze cierpienia
i nasze bóle.
Użycz pokoju,
sprawiedliwości i pomyślności
naszemu narodowi,
bo wszystko co mamy
i to czym jesteśmy
Twej troskliwości powierzamy,
Pani i Matko nasza.
Chcemy być całkowicie Twoimi
i z Tobą iść drogą
doskonałej wierności Jezusowi Chrystusowi,
w Jego Kościele.
Prowadź nas zawsze,
miłościwie, za rękę.
Dziewico z Guadelupe,
Matko Ameryki,
w naszej modlitwie
polecamy Ci wszystkich biskupów,
by prowadzili wiernych
drogą głębokiego życia chrześcijańskiego,
drogą miłości
i pokornej służby dla Boga i dusz.
Popatrz,
jak wielkie jest żniwo,
i wstawiaj się u Pana,
by wzbudził głód świętości
w całym Ludzie Bożym,
by wzbudził głód świętości
w naszych rodzinach
i dał liczne powołania kapłańskie i zakonne,
dał liczne powołania mocnych we wierze
i gorliwych szafarzy tajemnic Bożych.
Użycz naszym ogniskom domowym
łaski miłości i szacunku
dla budzącego się życia;
niech je przyjmują z taką samą miłością,
z jaką Ty poczęłaś
w swym łonie Syna Bożego.
Dziewico Święta,
Maryjo,
Matko pięknej miłości,
wspomagaj nasze rodziny,
by zawsze trwały w jedności,
i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
Nadziejo nasza,
wejrzyj na nas litościwie,
naucz nas dążyć zawsze do Jezusa,
a jeśli upadamy,
pomóż nam
powstać i wrócić do Niego
przez wyznanie naszych win
i naszych grzechów
w sakramencie pokuty,
który napełnia duszę spokojem.
Błagamy Ciebie,
użycz nam wielkiej miłości
dla wszystkich sakramentów świętych,
które stanowią znaki,
jakie Twój Syn
nam zostawił na ziemi.
Matko Najświętsza,
z pokojem Bożym w sumieniu,
z sercem wolnym od złości i nienawiści,
będziemy mogli nieść wszystkim
prawdziwą radość
i prawdziwy pokój,
które pochodzą od Twego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Ojcem
i Duchem Świętym
żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.


| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |