Litania do św. Doroty, dziewicy i męczennicy

Kyrie elejson, Chryste eleison, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami
Św. Doroto,–
Św. Doroto, Dziewico i Męczennico –
Św. Doroto, wierna służebnico Boga żywego –
Św. Doroto, gorliwa pomnożycielko chwały Bożej –
Św. Doroto, uwielbiająca Pana nieba i ziemi –
Św. Doroto, ukazująca moc i dobroć Boga –
Św. Doroto, z Bogiem na modlitwie zjednoczona –
Św. Doroto, miłująca Chrystusa ponad wszystko –
Św. Doroto, nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem –
Św. Doroto, skal dająca krwawe świadectwo swojej miłości do Chrystusa –
Św. Doroto, umacniana przez Ducha świętego w ciężkich doświadczeniach –
Św. Doroto, doświadczana przez potwarze i tortury –
Św. Doroto, mężnie znosząca złość oprawców –
Św. Doroto, doprowadzająca błądzące dusze do Pana –
Św. Doroto, oddająca swoje życie w ręce Chrystusa –
Św. Doroto, ciesząca się w niebie celem swoich tęsknot –
Św. Doroto, ozdoba Kościoła świętego –
Św. Doroto, chwało bohaterów chrześcijańskich –
Św. Doroto, odważnie wyznająca wiarę świętą –
Św. Doroto, przykładzie mocnej nadziei –
Św. Doroto, wzorze doskonałej miłości, odrzucającej strach przed śmiercią –
Św. Doroto, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi –
Św. Doroto, podziwu godny wzorze stałości –
Św. Doroto, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdziwie –
Św. Doroto, zbudowanie dla chrześcijan –
Św. Doroto, potężna orędowniczko u Boga –
Św. Doroto, szczególna wspomożycielko proszących –
Św. Doroto, nadziejo do Ciebie się uciekających –
Św. Doroto, błądzących prowadząca do Boga –
Św. Doroto, wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty –
Św. Doroto, patronko cierpiących –
Św. Doroto, patronko błogosławionej śmierci –
Św. Doroto, prowadząca do życia wiarą i miłością –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Doroto,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

Panie, św. Dorota dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje, ona bowiem miła Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoja moc. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.