Śp. ks. Adam Wąs - proboszcz parafii Wolanów

w latach 1925 - 1938Urodził się 21 XII 1894 roku we wsi Jurkowice w parafii Opatów z ojca Ignacego i matki Marianny małżonków Wąsów. Po odbyciu nauk średnich w gimnazjum radomskim, wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które ukończył w 1917 roku, przyjmując święcenia kapłańskie z rąk ks. Bp Mariana Ryxa.

Pracował najpierw w charakterze wikariusza w Bałtowie w latach 1917-1918, potem w latach 1918-1922 pełnił obowiązki prefekta szkół w Radomiu i znów przeszedł na stanowisko wikariusza w Jedlnii Kościelnej oraz w Głowaczowie. W 1925 roku został mianowany proboszczem w Wolanowie, po 13 latach otrzymał probostwo w Odrowążu, gdzie przeżywał grozę drugiej wojny światowej. W czasie hitlerowskiej okupacji przebywał 2 miesiące w więzieniu radomskim, wyrokiem sądu doraźnego został skazany na śmierć, uwolniony dzięki interwencji ks. Bp-a Jana Kantego Lorka. Po wojnie objął probostwo w Kuczkach, skąd został przeniesiony do Tczowa. W 1961 roku wskutek nadszarpniętego zdrowia zrezygnował ze stanowiska proboszcza i osiadł w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu. Odznaczał się pogodą ducha w obcowaniu z drugimi. Spokojnie znosił dolegliwości swej choroby, z całą świadomością i dokładnością przygotowywał się do śmierci, która nastąpiła 31 stycznia 1970 roku. Pogrzeb odbył się 2 lutego po południu w Sandomierzu. W obrzędach żałobnych przewodniczył ks. Bp Piotr Gołębiowski, Administrator Apostolski, przy udziale 26 kapłanów i alumnów oraz znacznej grupy wiernych. Uroczystą Mszę świętą pogrzebową w kościele Św. Pawła Apostoła odprawił ks. Kan. J. Jarzyna, dziekan i proboszcz miejscowej parafii. Stosownie do stanowczej dyspozycji w testamencie Zmarłego, nie głoszono mowy, tylko ks. Biskup Administrator Apostolski podziękował ks. Jubilatowi za pracę kapłańską pełnioną w ciągu 53 lat wiernej służby Chrystusowi Panu i Kościołowi. Doczesne szczątki ks. Adama Wąsa złożono w grobowcu ks. Emerytów na cmentarzu par. św. Pawła w Sandomierzu.(Źródło: Śp. Ks. Adam Wąs, X., w: Kronika Diecezji Sandomierskiej, 9(1970)63, s. 214-215.)