Śp. ks. kan. Bronisław KowalskiUrodzony dnia 3 lipca 1932 roku w miejscowości Gałkowice-Ocin, parafia Góry Wysokie, diecezja sandomierska. Lata dziecięce spędził w otoczeniu rodziny i tam przez atmosferę życia codziennego opartego na zasadach religijnych kształtowała się jego osobowość.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą naukę pobierał w szkole średniej w Sandomierzu, a po jej ukończeniu, idąc za głosem duchowego wezwania, zgłosił się do Seminarium Duchownego, by podjąć studia przygotowujące do Kapłaństwa. W seminarium okazał się sumiennym, pokornym alumnem, który nie narzuca się innym. Ukończenie pięcioletnich studiów seminaryjnych doprowadziło księdza Bronisława do przyjęcia święceń kapłańskich w bazylice sandomierskiej dnia 17 czerwca 1956 roku. Spełniły się marzenia życia.

Po otrzymaniu święceń jako kapłan Jezusa Chrystusa rozpoczął posługiwanie duszpasterskie w diecezji. Rozpoczął je jako wikariusz parafii Garbatka (1956-1958). Podstawowym zadaniem stała się katechizacja pozaszkolna, ponieważ naukę religii usunięto ze szkół uznając ją za szkodliwą społecznie. Pracy tej ksiądz Bronisław poświęcał wiele czasu. Brakowało go na spotkaniach z kolegami, które pogłębiały kapłańskie braterstwo. Zachował własny styl.

Władza diecezjalna, doceniając jego zaangażowanie ewangelizacyjne, zdecydowała o przejściu przez niego kilku znaczących wikariatów: Połaniec (1958-1959), Cerekiew (1959-1962), Klimotów (1962-1963), Kozieniec – Świętego Krzyża (1963-1966), Skarżysko- Kam. – NSJ (1966-1971), Iłża (1971-1973), Z ostatniego wikariatu, parafii pw. Św. Mikołaja w Końskich, otrzymał w roku 1974 nominacje na proboszcza parafii Wojciechowice.

Po sześcioletnim apostołowaniu, w roku 1980 został przeniesiony do parafii Wolanów. Przed nowym proboszczem parafii było trudne zadanie. Zabytkowa świątynia była mocno zniszczona. Potrzeba było zbudować nowy kościół. W tamtych latach, kiedy zniewalane społeczeństwo sięgało po prawa do wolności religijnej, napotykano wiele przeszkód. Władza państwowa uniemożliwiła wznoszenie nowych świątyń, uznając je za niepotrzebne. Ale ludzie nie poddawali się. Społeczność parafialna Wolanowa, inspirowana przez księdza Bronisława, domagała się pozwolenia na budowę kościoła parafialnego. Nieustępliwe starania doprowadziły do skutku. Otrzymano pozwolenie. Rozpoczęto budowę. Wierni nie szczędzili ofiar, brali udział w pracach. Bez poparcia ludzi nie mógłby on dokonać takiego dzieła. Nowy kościół został zbudowany. Chrystus w Wolanowie otrzymał godne mieszkanie. Wspólnota parafialna mogła się cieszyć z tego, czego wspólnym wysiłkiem dokonano. W uznaniu zasług księdza Bronisława, bp ordynariusz odznaczył go tytułem kanonika honorowego Kapitału Opatowskiej.

Po latach pracy duszpasterskiej, w 2007r., zgodnie z przepisami kościelnymi przeszedł na stan spoczynku, na emeryturę. Zamieszkał w swojej rodzinnej parafii. Niedługo był emerytowanym duszpasterzem. Słabnące zdrowie spowodowało odejście do domu Ojca w dniu 2 lipca 2009 roku. Przeżył 53 lata kapłaństwa, 77 lat życia.

Pogrzeb zmarłego odbył się w kościele parafialnym w Górach Wysokich. Liturgię pogrzebową sprawował bp Adam Odzimek w towarzystwie 50. Kapłanów. Wzięli udział wierni z rodzinnej parafii przez delegacje z parafii Wolanów. Ksiądz biskup podziękował księdzu Bronisławowi za wieloletnie działanie ewangelizacyjne, za kościół w Wolanowie. Parafianie z Wolanowa dziękowali za wspólne przeżycia religijne, za wszelkie starania włożone w budowę kościoła, zapewniali, że pozostaną na zawsze wdzięczni i będą modlitewnie wspominać swojego proboszcza. Pożegnał księdza Bronisława również proboszcz rodzinnej parafii Gór Wysokich mówiąc, że modlitewnie go wspomną. Natomiast nowy proboszcz parafii Wolanów, ks. Tadeusz Kszczot, żegnając poprzednika wyraził mu wdzięczność za zbudowany przez niego kościół, w którym będzie kontynuował misję uświecania parafian.

Dobry Jezu, a nasz Panie daj księdzu Bronisławowi wieczne spoczywanie.
KS. Gontarz Jan,

Śp. Ks. Kan. Bronisław Kowalski (1932-2009),


w:Kronika Diecezji Radomskiej; nr 3(2010)75, s. 371-372

| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |