Ogłoszenia parafialne  1. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na orgaznizacje Światowych Dni Młodzieży

  2. Do 15 listopada przyjmujemy na wypominki kwartalne, półroczne i roczne

  3. Do 25 listopada prosimy o zgłaszanie się rodzin, które chciałyby przyjąć młodzież z innych krajów podczas Światowych Dni Młodzieży

  4. Składamy podziękowania rodziną z Franciszkowa od nr 21 do 130 za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy rodziny od nr 31 do 40.

  5. W piątek zapraszamy młodzież na godzinę 19.00 na nabożeństwo przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |