Dodatki na stronę

Triduum Paschalne

Najważniejsze wydarzenie całego roku liturgicznego. W tych dniach Kościół gromadzi się w ciszy, modli się, rozważa tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana. Niechaj Najświętsza Dziewica, głęboko współuczestnicząca w zbawczym planie, towarzyszy nam na drodze męki i krzyża aż do pustego grobu, byśmy spotkali się z Jej Boskim Synem zmartwychwstałym. Wejdźmy w duchowy klimat świętego Triduum pod Jej przewodnictwem.