Darmowy licznik odwiedzinBóg w swej miłości do człowieka
zapragnął swojemu ukochanemu stworzeniu
- człowiekowi ułatwić drogę
do zbawienia, do zjednoczenia

Dekalog ułatwia życie

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Wierz, kochaj, czcij tylko Boga w Trójcy
Świętej jedynego


2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego
na daremno
Zawsze odnoś się z szacunkiem do Boga
i Jego świętych


3. Pamietaj, abyś dzień świety święcił
Niedzilę i święta w szczegulności ppoświęć Bogu


4. Czcij ojca swego i matkę swoją
Kochaj i szanuj rodziców, nauczycieli, wychowawców


5. Nie zabijaj
Szanuj życie i dbaj o zdrowie własne i innych


6. Nie cudzołóź
Bądź czysty w słowach i czynach


7. Nie kradnij
Szanuj własność innych i bądź hojny


8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu
Bądź prawy i z miłości i w prawdzie traktuj innych (służ prawdzie)


9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
Bądź czysty w myślach


10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego
Bądź wspaniałomyślny i ciesz sie powodzeniem innych